Preču loterijas “Rudens loterija” noteikumi

 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA „Tampere Invest”, reģistrācijas nr.: 40003311422, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, Latvija, LV-1050, – turpmāk Pārdevējs.
 2. “Rudens loterija” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk – Loterija, kas notiek no 2019. gada 2. oktobra līdz 2019. gada 29. oktobrim, un kuru organizē SIA „St. Brothers Brand Agency”, reģistrācijas nr.: 40003716847, Vildogas iela 32, Sigulda, LV-2150, turpmāk – Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 4. Loterijas norises teritorija – tirdzniecības centrs „Galerija Centrs”, Rīgā, Audēju ielā 16, LV-1050 – turpmāk „Galerija Centrs”.
 5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 2. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 29. oktobris.
 6. Loterijas prece: jebkurš pirkums t/c „Galerija Centrs” veikalos vismaz 25.00 EUR (iesk. PVN) vērtībā. Pirkumā nedrīkst būt iekļauti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi, SIA “Biļešu servissveiktie pirkumi, un nedrīkst tikt apmaksāta dalība azartspēlēs/loterijās.  Pirkuma summa netiek dalīta un summēta.
 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 9. Loterijā nevar piedalīties SIA „Tampere Invest”, SIA “BPT Real Estate”, SIA „St.Brothers Brand Agency” un t/c „Galerija Centrs” veikalu darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.
 10. Lai piedalītos Loterijā, no 2019. gada 2. oktobra līdz 2019. gada 27. oktobrim jāveic pirkums jebkurā‑ t/c “Galerija Centrs” veikalā vismaz 25.00 EUR vērtībā (iesk. PVN), saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu. Loterijas dalībnieks ar čeku, kuru summa ir vismaz 25.00 EUR (iesk. PVN), dodas uz Informācijas centru, kur informācijas centra darbinieks tam izsniedz loterijas anketu. Loterijas anketu pēc aizpildīšanas jāievieto speciālajā loterijas kastē, no kuras tiks veiktas izlozes. Loterijas anketā jāaizpilda šāda informācija: vārds, uzvārds, vecums, pilsēta, veikals, kur iepircies, čeka numurs, telefona numurs, e-pasts.
  1. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  1. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
 11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  1. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
  1. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
 12.  Loterijas čeki glabājas pie loterijas dalībnieka kā apliecinājums par dalību loterijā. Informācijas centra darbinieks tos atzīme kā izmantotus izlozē.
 13. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
L’Occitane kosmētikas komplekts* 100 14.95 1495.00
Ceļojums uz Valensiju** 3 898.00 2694.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 4189.00
 1.  

*L’Occitane komplekts: 1 gb. Reset serums; 1 gb. Mandeļu dušas eļļa, 1 gb. Mandeļu eļļa elastīgai ādai, 1 gb. 20% šī sviesta roku krēms.

**Ceļojums uz Valensiju: FlyMe Away apmaksāts lidojums + viesnīca 2 personām uz Valensiju, Spāniju.

04.12.2019 Rīga 07.45 – 11.00 Valensija

08.12.2019 Valensija 20.55 – 01.50 Rīga

 1. Loterijā tiek noteiktas 2 (divas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
15.10.2019. plkst. 12.00 02.10.2019. plkst. 00.00 – 14.10.2019. plkst. 23.59 50 (piecdesmit) L’Occitane komplekti 5
29.10.2019. plkst. 12.00 15.10.2019. plkst. 00.00 – 27.10.2019. plkst. 23.59 50 (piecdesmit) L’Occitane komplekti 5
02.10.2019. plkst. 00.00 – 27.10.2019. plkst. 23.59 3 (trīs) ceļojumi uz Valensiju 5
 1.  Izlozes notiek SIA “Tampere Invest” telpās, Audēju ielā 16, Rīga, LV-1050.
 2.  Izlozes tiek veiktas pēc nejaušības principa. Izlozēs tiek izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 3.  Ar loterijas laimētājiem loterijas rīkotāji sazināsies personīgi. Loterijas laimētājam ir tiesības sazināties ar loterijas organizatoru arī pašam darba dienās pa tālruni +371 67373222.
 4. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2019. gada 29. oktobrim plkst. 23:59 mājas lapā www.galerijacentrs.lv.
 5.  Ja Loterijas laimētājs līdz 2019. gada 12. novembrim nav ieradies pēc laimētās balvas, Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balva, bez jebkādas kompensācijas, pāriet loterijas preču pārdevēja īpašumā.   
 6. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 7.  Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.galerijacentrs.lv, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  1. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 8.  Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 103 (viens simts trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 103 (viens simts trīs) pret 1000 (vienu tūkstoti). 
 9.  Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
 10.  Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 11.  Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
 12.  Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.
 13.  Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „St. Brothers Brand Agency”, (adrese: Vildogas iela 32, Sigulda, Latvija, LV-2150,) līdz 2019. gada 13. novembrim ar norādi Loterija „Rudens loterija” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 13. novembra, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
 14.  Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 15.  Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties www.galerijacentrs.lv, kā arī pa tālruni +371 67373222.

Loterijas atļaujas Nr. 5954