Pastāvēs, kas atvērsies! – “Galerija Centrs” izsaka viedokli par COVID19 ierobežojumiem

16.04.2021.

Raiņa bērnu lugā “Zelta zirgs” Baltā tēva teiktais “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” simbolizē maiņu un attīstību. Ar šo Raiņa labi zināmā citāta nosacītu parafrāzi “Pastāvēs, kas atvērsies” tirdzniecības centrs “Galerija Centrs” pauž savu viedokli saistībā ar šobrīd spēkā esošajiem tirdzniecības ierobežojumiem COVID19 infekcijas ierobežošanā. Idejas pamatā ir aicinājums uz valdības loģiskām un pamatotām darbībām, nodrošinot godīgu konkurenci, ieklausoties uzņēmēju viedoklī un novērtējot uzņēmēju ieguldījumus drošas iepirkšanās nodrošināšanā. Parafrāze “Pastāvēs, kas atvērsies” tiks izmantota “Galerija Centrs” komunikācijā sociālā tīklā Facebook un veikala skatlogos Vecrīgā.

Šobrīd spēkā esošo tirdzniecības ierobežojumu pamatā nav godīgas konkurences principi. Savu viedokli “Galerija Centrs” gan pamato ar argumentiem, gan aktualizē ar jautājumiem:

  • Kāpēc telpu ierobežojumi ir tieši 7 000m2? Un kā tieši atšķiras universālveikalu darba organizācija brīdī, kad tirdzniecības centra kvadratūra ir par dažiem kvadrātmetriem lielāka? Kopš ierobežojumu stāšanās spēkā pagājušā gada oktobrī Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un citas kontrolējošas iestādes ik nedēļu ir veikušas pārbaudes “Galerijā Centrs” un pārkāpumi nav konstatēti,
  • Prasības pret drošu iepirkšanos visiem tirdzniecības uzņēmumiem ir vienādas, taču tirdzniecības noteikumi nav vienādi, radot negodīgu konkurenci,
  • Un vēl, kādēļ šobrīd nevar strādāt veikali ar ieeju no ielas? Ar ko atšķiras veikals otrā ielas pusē “Galerijai Centrs” no veikala, kurš vēlas strādāt un apkalpot savus klientus, ja šim veikalam ir ieeja no ielas? Tirdzniecības centrā “Galerija Centrs” ir 4 šādi veikali un to ieejas no tirdzniecības centra puses ir iespējams slēgt.

“Ir grūti saprast šos lēmumus un grūti tajos saskatīt loģiku. Mēs esam neliels tirdzniecības centrs un mūsu  pieredze rāda, ka “Galerija Centrs” pircēji nepavada stundām ilgi laiku izklaidējoties un iepērkoties. Mūsu pircēji zina, kas viņiem nepieciešams, ātri to iegādājas, ievērojot epidemioloģiskās prasības, un dodas tālāk savās gaitās. Vēlos arī uzsvērt, ka “Galerija Centrs” ir izstrādājusi drošās iepirkšanās konceptu jeb rekomendācijas centra apmeklētājiem par drošu iepirkšanos https://www.galerijacentrs.lv/events/drosa-iepirksanas-galerija-centrs/, kā arī nodrošinājusi lielu skaitu medicīnisko masku, kuras apmeklētāji var saņemt info centrā,” uzsver “Galerija Centrs” vadītāja Iveta Priedīte.

“Galerija Centrs” aicina valdību pieņemt loģiskas un pamatotas darbības epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanā, lēmumpieņemšanā balstoties uz godīgu konkurenci, ieklausoties uzņēmēju viedoklī un novērtējot uzņēmēju ieguldījumus drošas iepirkšanās nodrošināšanā. No savas puses “Galerija Centrs” jau  ir izstrādājis un ikdienā ievēro iekšējās procedūras un instrukcijas visiem sadarbības partneriem – apsardzes un uzkopšanas dienestiem, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai un prasībām, tās mainās teju reizi divās nedēļās. Epidemoloģisko prasību ievērošanai “Galerija Centrs” nodrošina 15 dezinfekcijas aparātus visos stāvos, ikmēnesi izlietojot 40 litrus roku dezinfekcijas līdzekļa un 60 litru virsmu dezinfekcijas līdzekļa, veiktajos gaisa kvalitātes testos ogļskābās gāzes piesātinājums ir 400– 450 ppm robežās,kas liecina par ļoti labu gaisa kvalitāti. Detalizētāk par veiktajām procedūrām – skat. pievienotajā infografikā.

“Galerija  Centrs” ir saņēmis sertifikātu “COVID-19 drošs tirdzniecības centrs” (SAFE RetailDestination©). Sertifikāts ir saņemts no vienīgās starptautiski atzītās tirdzniecības centru drošības sertifikācijas programmas “SAFE Shopping Centers”. Šis Covid-19 atbilstības sertifikāts apliecina, ka tirdzniecības centrā ir augsti standarti un apņemšanās sniegt vislabāko iespējamo drošību gan apmeklētājiem, gan mazumtirgotājiem, gan darbiniekiem.

Pasākuma datums

22.04.2024. - 22.04.2024.

16.04.2021.

Raiņa bērnu lugā “Zelta zirgs” Baltā tēva teiktais “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” simbolizē maiņu un attīstību. Ar šo Raiņa labi zināmā citāta nosacītu parafrāzi “Pastāvēs, kas atvērsies” tirdzniecības centrs “Galerija Centrs” pauž savu viedokli saistībā ar šobrīd spēkā esošajiem tirdzniecības ierobežojumiem COVID19 infekcijas ierobežošanā. Idejas pamatā ir aicinājums uz valdības loģiskām un pamatotām darbībām, nodrošinot godīgu konkurenci, ieklausoties uzņēmēju viedoklī un novērtējot uzņēmēju ieguldījumus drošas iepirkšanās nodrošināšanā. Parafrāze “Pastāvēs, kas atvērsies” tiks izmantota “Galerija Centrs” komunikācijā sociālā tīklā Facebook un veikala skatlogos Vecrīgā.

Šobrīd spēkā esošo tirdzniecības ierobežojumu pamatā nav godīgas konkurences principi. Savu viedokli “Galerija Centrs” gan pamato ar argumentiem, gan aktualizē ar jautājumiem:

  • Kāpēc telpu ierobežojumi ir tieši 7 000m2? Un kā tieši atšķiras universālveikalu darba organizācija brīdī, kad tirdzniecības centra kvadratūra ir par dažiem kvadrātmetriem lielāka? Kopš ierobežojumu stāšanās spēkā pagājušā gada oktobrī Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un citas kontrolējošas iestādes ik nedēļu ir veikušas pārbaudes “Galerijā Centrs” un pārkāpumi nav konstatēti,
  • Prasības pret drošu iepirkšanos visiem tirdzniecības uzņēmumiem ir vienādas, taču tirdzniecības noteikumi nav vienādi, radot negodīgu konkurenci,
  • Un vēl, kādēļ šobrīd nevar strādāt veikali ar ieeju no ielas? Ar ko atšķiras veikals otrā ielas pusē “Galerijai Centrs” no veikala, kurš vēlas strādāt un apkalpot savus klientus, ja šim veikalam ir ieeja no ielas? Tirdzniecības centrā “Galerija Centrs” ir 4 šādi veikali un to ieejas no tirdzniecības centra puses ir iespējams slēgt.

“Ir grūti saprast šos lēmumus un grūti tajos saskatīt loģiku. Mēs esam neliels tirdzniecības centrs un mūsu  pieredze rāda, ka “Galerija Centrs” pircēji nepavada stundām ilgi laiku izklaidējoties un iepērkoties. Mūsu pircēji zina, kas viņiem nepieciešams, ātri to iegādājas, ievērojot epidemioloģiskās prasības, un dodas tālāk savās gaitās. Vēlos arī uzsvērt, ka “Galerija Centrs” ir izstrādājusi drošās iepirkšanās konceptu jeb rekomendācijas centra apmeklētājiem par drošu iepirkšanos https://www.galerijacentrs.lv/events/drosa-iepirksanas-galerija-centrs/, kā arī nodrošinājusi lielu skaitu medicīnisko masku, kuras apmeklētāji var saņemt info centrā,” uzsver “Galerija Centrs” vadītāja Iveta Priedīte.

“Galerija Centrs” aicina valdību pieņemt loģiskas un pamatotas darbības epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanā, lēmumpieņemšanā balstoties uz godīgu konkurenci, ieklausoties uzņēmēju viedoklī un novērtējot uzņēmēju ieguldījumus drošas iepirkšanās nodrošināšanā. No savas puses “Galerija Centrs” jau  ir izstrādājis un ikdienā ievēro iekšējās procedūras un instrukcijas visiem sadarbības partneriem – apsardzes un uzkopšanas dienestiem, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai un prasībām, tās mainās teju reizi divās nedēļās. Epidemoloģisko prasību ievērošanai “Galerija Centrs” nodrošina 15 dezinfekcijas aparātus visos stāvos, ikmēnesi izlietojot 40 litrus roku dezinfekcijas līdzekļa un 60 litru virsmu dezinfekcijas līdzekļa, veiktajos gaisa kvalitātes testos ogļskābās gāzes piesātinājums ir 400– 450 ppm robežās,kas liecina par ļoti labu gaisa kvalitāti. Detalizētāk par veiktajām procedūrām – skat. pievienotajā infografikā.

“Galerija  Centrs” ir saņēmis sertifikātu “COVID-19 drošs tirdzniecības centrs” (SAFE RetailDestination©). Sertifikāts ir saņemts no vienīgās starptautiski atzītās tirdzniecības centru drošības sertifikācijas programmas “SAFE Shopping Centers”. Šis Covid-19 atbilstības sertifikāts apliecina, ka tirdzniecības centrā ir augsti standarti un apņemšanās sniegt vislabāko iespējamo drošību gan apmeklētājiem, gan mazumtirgotājiem, gan darbiniekiem.