Izstāde “Sociālais plakāts – jauniešu dialogs starp kontinentiem”

25.02.2020.

No 21. februāra līdz 4. martam Rīdzenes ielas izstādē ir apskatāmi jauniešu radītie sociālie plakāti, kurus pārstāv četras skolas no trīs dažādiem kontinentiem: Latvijas (Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola), Brazīlijas (Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul – IFRS Campus Osório), Ungārijas (Voice-Color-Space Art High School) un Dienvidāfrikas (North West University Potchefstroom – South Africa).

Plakāts vēsturiski ir viena no komunikācijas formām ar sabiedrību. Tie mūs uzrunā gan politiski, gan komerciāli, vēstot par kādu pasākumu vai aktualizējot laikmeta sociālo informāciju. Mākslas izglītībā tā ir pateicīga tēma darbam ar jauniešiem.

Sākotnēji ideja radās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas datorgrafikas nodarbību ietvaros pie skolotājas Daces Pudānes, tā audzēkņi radīja savus pirmos sociālos plakātus. Darba rezultātā tika radīta ceļojoša izstāde. Redzot, cik veiksmīgi laika posmā  no 2017. – 2018. gadam šo plakātu kolekcijas ceļojošā izstāde uzrunāja skatītājus Baltijas valstīs, radās ideja izveidot sadarbības projektu starp LAT-InSEA (Latvijas Mākslas izglītotāju asociāciju) un InSEA-Starptautisko Mākslas Izglītotāju Asociāciju. Ideja bija iesaistīt arī citu valstu jauniešus sociālo plakātu radīšanā.

Ar InSEA biedru atbalstu tīmekļa vietnē insea.org tika radīta platforma – virtuāla sociālo plakātu izstāde un uzsaukums dalībai, kā rezultātā ir tapusi šī izstāde.

Aplūkojot plakātus, tajos var ieraudzīt gan visus vienojošas, gan ārkārtīgi atšķirīgas un pat provokatīvas tēmas, kā piemēram, bažas par tīru vidi, komunikāciju, vietu sabiedrībā, rasu nevienlīdzību, izglītības nepieejamību un atkarības.

Mēs esam priecīgi, ka dažādu valstu jauniešu vēstījumos varam ieraudzīt atšķirīgo un kopīgo, kā arī iepazīt viens otru gan lokāli, gan globāli! Izmantojot vizuālo valodu jaunieši var brīvi runāt par problēmām un jautājumiem, kas viņus uztrauc.

Pasākuma datums

16.07.2024. - 16.07.2024.

25.02.2020.

No 21. februāra līdz 4. martam Rīdzenes ielas izstādē ir apskatāmi jauniešu radītie sociālie plakāti, kurus pārstāv četras skolas no trīs dažādiem kontinentiem: Latvijas (Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola), Brazīlijas (Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul – IFRS Campus Osório), Ungārijas (Voice-Color-Space Art High School) un Dienvidāfrikas (North West University Potchefstroom – South Africa).

Plakāts vēsturiski ir viena no komunikācijas formām ar sabiedrību. Tie mūs uzrunā gan politiski, gan komerciāli, vēstot par kādu pasākumu vai aktualizējot laikmeta sociālo informāciju. Mākslas izglītībā tā ir pateicīga tēma darbam ar jauniešiem.

Sākotnēji ideja radās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas datorgrafikas nodarbību ietvaros pie skolotājas Daces Pudānes, tā audzēkņi radīja savus pirmos sociālos plakātus. Darba rezultātā tika radīta ceļojoša izstāde. Redzot, cik veiksmīgi laika posmā  no 2017. – 2018. gadam šo plakātu kolekcijas ceļojošā izstāde uzrunāja skatītājus Baltijas valstīs, radās ideja izveidot sadarbības projektu starp LAT-InSEA (Latvijas Mākslas izglītotāju asociāciju) un InSEA-Starptautisko Mākslas Izglītotāju Asociāciju. Ideja bija iesaistīt arī citu valstu jauniešus sociālo plakātu radīšanā.

Ar InSEA biedru atbalstu tīmekļa vietnē insea.org tika radīta platforma – virtuāla sociālo plakātu izstāde un uzsaukums dalībai, kā rezultātā ir tapusi šī izstāde.

Aplūkojot plakātus, tajos var ieraudzīt gan visus vienojošas, gan ārkārtīgi atšķirīgas un pat provokatīvas tēmas, kā piemēram, bažas par tīru vidi, komunikāciju, vietu sabiedrībā, rasu nevienlīdzību, izglītības nepieejamību un atkarības.

Mēs esam priecīgi, ka dažādu valstu jauniešu vēstījumos varam ieraudzīt atšķirīgo un kopīgo, kā arī iepazīt viens otru gan lokāli, gan globāli! Izmantojot vizuālo valodu jaunieši var brīvi runāt par problēmām un jautājumiem, kas viņus uztrauc.