Izstāde “Sociālais plakāts – jauniešu dialogs starp kontinentiem”

02/25/2020

No 21. februāra līdz 4. martam Rīdzenes ielas izstādē ir apskatāmi jauniešu radītie sociālie plakāti, kurus pārstāv četras skolas no trīs dažādiem kontinentiem: Latvijas (Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola), Brazīlijas (Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul – IFRS Campus Osório), Ungārijas (Voice-Color-Space Art High School) un Dienvidāfrikas (North West University Potchefstroom – South Africa).

Plakāts vēsturiski ir viena no komunikācijas formām ar
sabiedrību. Tie mūs uzrunā gan politiski, gan komerciāli, vēstot par kādu
pasākumu vai aktualizējot laikmeta sociālo informāciju. Mākslas izglītībā tā ir pateicīga tēma darbam ar jauniešiem.

Sākotnēji ideja radās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas
datorgrafikas nodarbību ietvaros pie skolotājas Daces Pudānes, tā audzēkņi
radīja savus pirmos sociālos plakātus. Darba rezultātā tika radīta ceļojoša
izstāde. Redzot, cik veiksmīgi laika posmā 
no 2017. - 2018. gadam šo plakātu kolekcijas ceļojošā izstāde uzrunāja
skatītājus Baltijas valstīs, radās ideja izveidot sadarbības projektu starp
LAT-InSEA (Latvijas Mākslas izglītotāju asociāciju) un InSEA-Starptautisko Mākslas Izglītotāju
Asociāciju.
Ideja bija iesaistīt arī citu valstu jauniešus
sociālo plakātu radīšanā.

Ar InSEA biedru atbalstu tīmekļa vietnē insea.org tika
radīta platforma – virtuāla sociālo plakātu izstāde un uzsaukums dalībai, kā
rezultātā ir tapusi šī izstāde.

Aplūkojot plakātus, tajos var ieraudzīt gan visus
vienojošas, gan ārkārtīgi atšķirīgas un pat provokatīvas tēmas, kā piemēram,
bažas par tīru vidi, komunikāciju, vietu sabiedrībā, rasu nevienlīdzību,
izglītības nepieejamību un atkarības.

Mēs esam priecīgi, ka dažādu valstu jauniešu vēstījumos
varam ieraudzīt atšķirīgo un kopīgo, kā arī iepazīt viens otru gan lokāli, gan
globāli! Izmantojot vizuālo valodu jaunieši var brīvi
runāt par problēmām un jautājumiem, kas viņus uztrauc.