Foto izstāde “Ceļamies kopā!”

01.03.2022.

Sociālā darbinieka uzdevums ir atbalstīt un attīstīt cilvēku individuālās spējas un potenciālu sasniegt pēc iespējas labāku personīgās dzīves un sociālās labklājības līmeni. Sociālais darbinieks palīdz veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas cilvēka dzīvē, tuvākajā apkaimē, kopienā un sabiedrībā un attīsta spēju praktiski risināt sociālās problēmas.

Sociālā darba pamatā ir vairāki principi: sociālais taisnīgums, cilvēktiesības, kolektīvā atbildība un cieņa pret dažādību. Sociālā darba prakse integrē dažādu profesiju zināšanas, kas veicina sociālās pārmaiņas, sociālo solidaritāti, cilvēku spēcināšanu un atbrīvošanu.

Kā jūtas sociālais darbinieks ikdienā, veicot šo izaicinājumu pilno darbu? Kas motivē un palīdz atrast iekšēju spēku un resursus?

Projekts “Ceļamies kopā” 8 fotostāstos atklāj dažādu sociālo darbinieku personības un ikdienu, profesionālos un personiskos izaicinājumos.

Ceļamies kopā, jo sociālais darbs ir kopīgs darbs, kam būtisks priekšnosacījums ir sociālā darbinieka un atbalstāmās personas abpusēji cieņpilnas attiecības. Un tad – kopā ceļamies, augam un ejam tālāk, katrs, jau savu patstāvīgo ceļu. Ikviens.

Šogad 15. martā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena un godināti sociālie darbinieki, kuri ik dienas ir blakus mazaizsargātajai sabiedrības daļai un tiem, kuri saskārušies ar dzīves pārbaudījumiem.

Lai šie fotostāsti Jums palīdz ieraudzīt ne vien sociālo darbinieku un viņu darba daudzveidību, bet arī to sabiedrības daļu, kura patiesībā ir tepat. Mums līdzās.

Izstāde pieejama ikvienam “Galerija Centrs” 1.stāvā Rīdzenes ielā no 1. līdz 21.martam.

“Ceļamies kopā” tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Foto: Aģentūra “F64”

Pasākuma datums

01.03.2022. - 21.03.2022.

Adrese

TC “Galerija Centrs” 1.stāvā Rīdzenes ielā, Rīga

01.03.2022.

Sociālā darbinieka uzdevums ir atbalstīt un attīstīt cilvēku individuālās spējas un potenciālu sasniegt pēc iespējas labāku personīgās dzīves un sociālās labklājības līmeni. Sociālais darbinieks palīdz veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas cilvēka dzīvē, tuvākajā apkaimē, kopienā un sabiedrībā un attīsta spēju praktiski risināt sociālās problēmas.

Sociālā darba pamatā ir vairāki principi: sociālais taisnīgums, cilvēktiesības, kolektīvā atbildība un cieņa pret dažādību. Sociālā darba prakse integrē dažādu profesiju zināšanas, kas veicina sociālās pārmaiņas, sociālo solidaritāti, cilvēku spēcināšanu un atbrīvošanu.

Kā jūtas sociālais darbinieks ikdienā, veicot šo izaicinājumu pilno darbu? Kas motivē un palīdz atrast iekšēju spēku un resursus?

Projekts “Ceļamies kopā” 8 fotostāstos atklāj dažādu sociālo darbinieku personības un ikdienu, profesionālos un personiskos izaicinājumos.

Ceļamies kopā, jo sociālais darbs ir kopīgs darbs, kam būtisks priekšnosacījums ir sociālā darbinieka un atbalstāmās personas abpusēji cieņpilnas attiecības. Un tad – kopā ceļamies, augam un ejam tālāk, katrs, jau savu patstāvīgo ceļu. Ikviens.

Šogad 15. martā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena un godināti sociālie darbinieki, kuri ik dienas ir blakus mazaizsargātajai sabiedrības daļai un tiem, kuri saskārušies ar dzīves pārbaudījumiem.

Lai šie fotostāsti Jums palīdz ieraudzīt ne vien sociālo darbinieku un viņu darba daudzveidību, bet arī to sabiedrības daļu, kura patiesībā ir tepat. Mums līdzās.

Izstāde pieejama ikvienam “Galerija Centrs” 1.stāvā Rīdzenes ielā no 1. līdz 21.martam.

“Ceļamies kopā” tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Foto: Aģentūra “F64”