Čella spēle un muzicēšana – vieds, kā atgriezties pie sevis

11.03.2019.

Komunikācijas speciāliste Ieva Šķendere ikdienā strādā Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, Apmeklētāju un informācijas centrā. Darba dienas ir ļoti dažādas – gan darbs ar dokumentiem, gan dažādu informatīvi izglītojošu pasākumu un projektu organizēšana, taču viņas sirds pieder čella meditācijai.

Čella spēli Ieva apguva jau agrā bērnībā, mācoties mūzikas skolā. Tomēr dzīves ceļi meta līkločus, un čella spēle ir palikusi kā hobijs un sirds mūzika. Savukārt caur čella meditācijām viņa iepazina čella skanējumu no jauna un apjauta, cik spēcīgi mūs var ietekmēt skaņas vibrācijas. Skanot čella stīgām, prāts apklust un var ļauties mirklim, kad sāk runāt sirds. Ieva uzskata, ka mūzika un skaņa spēj dziedināt, turklāt muzicēšana un improvizācija mūzikā ir ļoti radošs process, kas ļauj atklāt sevī nepajaustus resursus.

Ieva čellu spēlē vismaz pāris reizes nedēļā, un čella meditācijās viņu var dzirdēt dažādos pasākumos, retrītos, piemēram, Miera joga un čella meditācija, čella un gongu meditācijas. Viņa ir arī Vidzemes kamerorķestra dalībniece, spēlē čellu kāzu ceremonijās un citos pasākumos, kā arī iesaistās dažādos muzikālos projektos. Ieva ir viena no dalībniecēm nesen kā tapušajā mūzikas projektā „Stīgotājas”, kur apvienotas čella, kokles, gongu, klavieru un citu netradicionālu instrumentu improvizācijas – skaņu stāsti. Pavasarī viņa ar čella meditāciju iepazīstinās arī jaunajā tikšanās vietā MEETING POINT, “Galerija Centrs” 4.stāvā. 

“Čella meditācijā es ļauju izpausties savam aicinājumam un radošumam mūzikā. Tā ir mana sirds mūzika. Spēlējot čellu, es saplūstu ar instrumentu un ļaujos esošajam mirklim, kad prāts apklust. Čella meditācija un muzicēšana kopumā  man ļauj satikties ar sevi. Domāju, ka ikvienam ir brīži, kad šķiet Tu esi kā izšķīdis informācijas gūzmā un skrējienā, kas valda apkārt. Čella spēle un muzicēšana ir vieds, kā varu atgriezties pie sevis,” stāsta Ieva. “Spēlējot čellu, es improvizēju, ļaujos sajūtām un mirklim. Darbā esmu lietišķa un apdomīga.”

Par visiem MEETING POINT pasākumiem var uzzināt “Galerija Centrs” Facebook

Pasākuma datums

16.07.2024. - 16.07.2024.

11.03.2019.

Komunikācijas speciāliste Ieva Šķendere ikdienā strādā Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, Apmeklētāju un informācijas centrā. Darba dienas ir ļoti dažādas – gan darbs ar dokumentiem, gan dažādu informatīvi izglītojošu pasākumu un projektu organizēšana, taču viņas sirds pieder čella meditācijai.

Čella spēli Ieva apguva jau agrā bērnībā, mācoties mūzikas skolā. Tomēr dzīves ceļi meta līkločus, un čella spēle ir palikusi kā hobijs un sirds mūzika. Savukārt caur čella meditācijām viņa iepazina čella skanējumu no jauna un apjauta, cik spēcīgi mūs var ietekmēt skaņas vibrācijas. Skanot čella stīgām, prāts apklust un var ļauties mirklim, kad sāk runāt sirds. Ieva uzskata, ka mūzika un skaņa spēj dziedināt, turklāt muzicēšana un improvizācija mūzikā ir ļoti radošs process, kas ļauj atklāt sevī nepajaustus resursus.

Ieva čellu spēlē vismaz pāris reizes nedēļā, un čella meditācijās viņu var dzirdēt dažādos pasākumos, retrītos, piemēram, Miera joga un čella meditācija, čella un gongu meditācijas. Viņa ir arī Vidzemes kamerorķestra dalībniece, spēlē čellu kāzu ceremonijās un citos pasākumos, kā arī iesaistās dažādos muzikālos projektos. Ieva ir viena no dalībniecēm nesen kā tapušajā mūzikas projektā „Stīgotājas”, kur apvienotas čella, kokles, gongu, klavieru un citu netradicionālu instrumentu improvizācijas – skaņu stāsti. Pavasarī viņa ar čella meditāciju iepazīstinās arī jaunajā tikšanās vietā MEETING POINT, “Galerija Centrs” 4.stāvā. 

“Čella meditācijā es ļauju izpausties savam aicinājumam un radošumam mūzikā. Tā ir mana sirds mūzika. Spēlējot čellu, es saplūstu ar instrumentu un ļaujos esošajam mirklim, kad prāts apklust. Čella meditācija un muzicēšana kopumā  man ļauj satikties ar sevi. Domāju, ka ikvienam ir brīži, kad šķiet Tu esi kā izšķīdis informācijas gūzmā un skrējienā, kas valda apkārt. Čella spēle un muzicēšana ir vieds, kā varu atgriezties pie sevis,” stāsta Ieva. “Spēlējot čellu, es improvizēju, ļaujos sajūtām un mirklim. Darbā esmu lietišķa un apdomīga.”

Par visiem MEETING POINT pasākumiem var uzzināt “Galerija Centrs” Facebook